Mobirise Website Builder

Misja i wizja 

Pomagam dzieciom, młodzieży i dorosłym w rozwijaniu oraz nabywaniu utraconych lub naprawie zaburzonych kompetencji komunikacyjnych.

Oferta dla dzieci:
Autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu
Zespół Aspergera
Zespół Downa
Niepełnosprawność intelektualna
Alalia
Afazja dziecięca
Jąkanie
Zagrożenie dysleksją
Dysleksja
Dysgrafia
Niezakończony/opóźniony rozwój mowy
Niedosłuch
Dyslalia (np. seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm)
Dwujęzyczność

Oferta dla dorosłych:
Osoby z trudnościami z komunikacją wynikającą z uszkodzeń układu nerwowego
Afazja (częściowa lub całkowita utrata możliwości komunikowania)
Choroby neurodegeneracyjne (ch. Alzheimera, ch. Parkinsona)

> DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA I NEUROLOGOPEDYCZNA

> TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJI

> TERAPIA WAD WYMOWY
> TERAPIA RĘKI
> WCZESNA NAUKA CZYTANIA METODĄ SYLABOWĄ

> ELEKTROSTYMULACJA ENMOT
> TERAPIA MIOFUNKCJONALNA

> ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

> KONSULTACJE

O mnie

"To Miłość mi wskazała
fundament mego powołania."

Maria Petriczek
logopeda, neurologopeda, surdopedagog, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta ENMOT i miofunkcjonalny
Mobirise Website Builder
Doświadczenie

Zajmuję się przywracaniem i doskonaleniem komunikacji dzieci i dorosłych podchodząc indywidualnie do każdej osoby .
Jestem neurologopedą z 21 letnim stażem pracy w szkołach i przedszkolach integracyjnych.
Jako mała dziewczynka bardzo lubiłam uczyć i leczyć moje lalki i misie jako ich mama. Pragnęłam zostać rodzicem, lekarzem, psychologiem, aktorką oraz nauczycielem. Po wielu latach osiągnęłam to o czym marzyłam: poprzez dyplom położnej, pedagoga specjalnego (surdopedagoga), logopedy a przede wszystkim Mamy wspaniałych obecnie nastolatków realizuję wszystkie moje pasje w jednym zawodzie, którym jest neurologopedia.
Jestem osobą relacyjną, sumienną i systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe. Zdolności wokalne i aktorskie wykorzystuję na zajęciach, dzięki czemu moi podopieczni czują się odprężeni i z radością podchodzą do swoich zadań i ćwiczeń.
Konsultacje z rodzicami są dla mnie spotkaniami z bardzo wyjątkowymi historiami, które są inspiracją do szukania nieustannie nowych i lepszych rozwiązań.

Mobirise Website Builder
Dopasowane Metody

W trakcie terapii logopedycznej stosuję różne metody, które są dostosowane do umiejętności i możliwości dziecka. Głównym celem jest poprawna wymowa, lecz wykorzystywane ćwiczenia służą również poszerzaniu świadomości językowej dzieci, ćwiczeniu koncentracji, doskonaleniu uwagi, spostrzegawczości, rozwijaniu pamięci, logicznego myślenia, nauki czytania metodą sylabową oraz ćwiczeniu motoryki małej i dużej.
Nauka wymowy jest prowadzona w formie zabawy. Jest aktywnie i ciekawie. Korzystamy z gier logopedycznych, zabaw ruchowych, ćwiczeń słuchowych i dźwiękowych, które pomagają w przyjemny dla dziecka sposób przyswoić „trudne głoski".
W codziennej pracy wspomagam się multimedialnym oprogramowaniem EDUSENSUS do specjalistycznej diagnozy i terapii logopedycznej. Prowadzenie terapii z użyciem programu umożliwia leczenie zaburzeń mowy, słuchu oraz wad wymowy związanych z artykulacją i różnicowaniem głosek.Terapia została stworzona w takiej formie aby dziecko chętnie ćwiczyło a jego praca kojarzyła się z zabawą i przyjemnością, dzięki czemu efekty terapii pojawią się znacznie wcześniej a całkowity jej czas może okazać się o wiele krótszy.

Mobirise Website Builder
ENMOT

Innowacyjną metodą w moim gabinecie jest ENMOT – czyli elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego. Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji, dzięki odpowiednio dobranym parametrom, wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów między innymi z zaburzeniami logopedycznymi. Polega on na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie okolicy twarzy w celu usprawnienia tych funkcji. Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni. Już po pierwszej aplikacji jest możliwa poprawa w realizacji funkcji: oddychanie nosem, domykanie ust, połykanie śliny.

Zabieg jest bezbolesny i trwa około 10-15 minut (1 obszar), zależnie od tego, ile obszarów jest poddawanych stymulacji.
Zabieg jest komfortowy i bezbolesny. W zależności od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie lub może nie odnotować żadnych odczuć.

Mobirise Website Builder
Terapia miofunkcjonalna

Diagnoza i terapia miofunkcjonalna
obejmuje obszary oddychania,
pozycji spoczynkowej warg i języka, połykania, gryzienia, żucia, postawy ciała i zgryzu.

Terapia miofunkcjonalna adresowana jest zarówno do dzieci i osób dorosłych, u których występują:
nieprawidłowy sposób oddychania torem ustnym,
nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka,
niekompetencja warg,
dysfunkcje połykania, gryzienia, żucia,
tłoczenie języka na zęby podczas połykania,
wady zgryzu i anomalie zębowe,
nieprawidłowa postawa ciała,
chrapanie, bezdechy,
bruksizm (zgrzytanie zębami),
wzmożone napięcie w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego,
skrócone wędzidełko językowe,
wady wymowy,
nadmierne ślinienie się, ślinę w kącikach ust,
problemy z postawą,
osłabioną mimikę twarzy.


Cennik

(50 min. jedno spotkanie) ............................................................................................................................  180 zł

Diagnoza neurologopedyczna składa się z trzech części: Pierwsze spotkanie odbywa się wyłącznie z Rodzicami/Opiekunami dziecka. Jest to niezbędne do omówienia z neurologopedą zgłaszanych trudności, historii rozwoju dziecka, przebytych chorób, wyników badań etc w formie wywiadu. Kolejne spotkanie (1-2) obejmują diagnozę umiejętności i trudności dziecka. Czas trwania diagnozy jest uzależniony od rodzaju zaburzenia i predyspozycji dziecka. Trzeci etap to konsultacja z rodzicami - omówienie wyniku diagnozy.

sporządzenie i wydanie opinii........................................................................................................................ 100 zł

Diagnoza/Konsultacja miofunkcjonalna (do 60 min.) ........................................................................................ 180 zł
Terapia miofunkcjonalna (45 min.) .................................................................................................................. 130 zł

jedno spotkanie (45 min)............................................................................................................................... 120 zł
W ramach zajęć neurologopedycznych prowadzona będzie w razie potrzeby nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną , pisania oraz terapia ręki w cenie zajęć.

Cena pojedynczych zajęć terapeutycznych trwających 50 min
(w tym 5 minut na omówienie z opiekunem/rodzicem) .................................................................................... 130 zł
Zajęcia 30 minutowe ................................................................................................................................... 110 zł  

Cena dotyczy pakietu zajęć terapeutycznych realizowanych w kolejnych 4 lub 5 tygodniach danego miesiąca. Zajęcia będą się odbywać w wybranym dniu tygodnia i o wybranej godzinie.
Terapia może być skuteczna tylko wówczas, gdy jest realizowana systematycznie (co tydzień). Zachęcam do wyboru tej opcji zajęć, która jest zarówno korzystniejsza cenowo, jak i daje gwarancję dogodnego, stałego terminu.
pakiet 4 zajęć ............................................................................................................................................ 480 zł
pakiet 5 zajęć ............................................................................................................................................ 600 zł
Zajęcia 30 min pakiet 4 zajęć ...................................................................................................................... 400 zł
Zajęcia 30 min pakiet 5 zajęć ...................................................................................................................... 500 zł

Kwalifikacja ENMOT, wywiad, dobranie parametrów ........................................................................................ 160 zł
Zabieg elektrostymulacji obszaru twarzowego (30 min.) ................................................................................... 120 zł
Enmot połączony z terapią neurologopedyczną ............................................................................................... 180 zł
ENMOT-elektrostymulacja logopedyczna (pakiet 10 sesji) ................................................................................ 1000 zł
Elekrody do elektrostymulacji (1 szt.) .............................................................................................................. 15 zł
Elektrostymulację dla skuteczności terapii powinno wykonywać się optymalnie 3x w tygodniu (minimum 2x). Serię powtarza się przez 4-6 lub 8 tygodni w zależności od potrzeb pacjenta, jeśli jest wskazana kontynuacja po dwóch tygodniach serie są wznawiane.

Kontakt

telefon

+48 537 803 235

email

neurologopeda.kontakt@gmail.com

adres

ul. Zamiejska 6, 30-393 Kraków

dane do przelewu

nr konta:
79 1140 2004 0000 3702 8417 5521

Regulamin i polityka RODO

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE/KONTRAKT
(obowiązuje od 6 października 2023 roku)

1. Prywatny Gabinet Neurologopedyczny Maria Petriczek świadczy zajęcia o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym, według aktualnej oferty.
2. Oferta dostępna jest w gabinecie i na stronie internetowej gabinetu.
3. Gabinet zastrzega sobie prawo do możliwości zamiany oferty w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia.
4. Opiekun zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej Dziecka, oraz takich ,które mogą mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia z Dzieckiem zajęć. Opiekun jest zobowiązany do pisemnego (dokument papierowy lub mail) powiadomienia terapeuty o ew. przeciwwskazaniach do terapii, przyjmowanych lekach, alergiach i chorobach współwystępujących.
5. Konsultacje diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne odbywają się w gabinecie mieszczącym się przy ul. Zamiejskiej 6, 30-382 Kraków. Zajęcia zaczynają się punktualnie o ustalonej porze. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka czekającego na zajęcia i po zakończonych zajęciach .
6. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku na każdych zajęciach wygodnego, ubrania i obuwia zamiennego. Opiekun niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych ubranie Dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub innego rodzaju materiałami. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub ubrudzenie ubrań i zamiennego obuwia.
7. Spóźnienie pacjenta na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia. Spóźnienie terapeuty skutkuje przedłużeniem zajęć o czas spóźnienia w danym dniu lub na kolejnych zajęciach.
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć terapeutycznych.
9. Zajęcia terapeutyczne odbywają się zgodnie z ustaloną cyklicznością, np. 1x w tygodniu, 2x w tygodniu . Ustalony termin zarezerwowany jest dla danego pacjenta, dlatego konieczne jest przestrzeganie systemu potwierdzania i odwoływania zajęć według poniższego regulaminu.
10. W przypadku niemożności przybycia na zajęcia należy powiadomić o tym prowadzącego telefonicznie, sms-em lub poprzez maila. Zajęcia można odwołać najpóźniej do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym zajęcia bez ponoszenia kosztów. Odwołanie zajęć po tym terminie lub brak informacji o nieobecności dziecka zobowiązuje do pokrycia 100% kwoty należnej za zajęcia.
11. W sytuacji gdy klient trzy razy z rzędu nie odwoła odpowiednio wcześniej wizyty, zarezerwowany przez niego cykliczny termin zostaje anulowany. Wyjątek stanowi dłuższa choroba/pobyt w szpitalu/turnus rehabilitacyjny, o czym rodzic poinformował terapeutę.
12. Zajęcia odwołane w odpowiednim terminie lub odwołane przez terapeutę można odrobić w innym dogodnym terminie.
13. Zajęcia neurologopedyczne prowadzone są w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem ogólnie uznanych metod terapeutycznych. Podczas zajęć logopedycznych i neurologopedycznych mogą być wykonywane w celach terapeutycznych manipulacje zewnętrzne i wewnętrzne w obrębie twarzoczaszki oraz innych części ciała w uzasadnionych przypadkach.
14. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz codzienna, systematyczna praca z dzieckiem w domu według zaleceń logopedy.
15. Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z Dzieckiem. Opiekun będzie także informowany o konieczności konsultacji lekarskich u specjalistów (np. lekarz laryngolog, neurolog, ortodonta, foniatra) wskazanych przez terapeutę. W przypadku nie stosowania się do zaleceń terapeuty Gabinet nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
16.Bezpośrednia obecność rodzica/opiekuna na zajęciach wymaga konsultacji z Terapeutą prowadzącym zajęcia, który w przypadkach uzasadnionych dobrem dziecka lub efektywnością zajęć może poprosić rodzica/opiekuna o opuszczenie zajęć.
17. W zakresie niezbędnym do prowadzenia terapii, Terapeuta może utrwalać za pomocą zapisu obrazu lub dźwięku przebieg wykonania Usługi. Przed zawarciem umowy Klient wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu zajęć, w tym wizerunku Klienta i dziecka oraz gromadzenie danych osobowych w tym zakresie. Usługodawca udostępnia zapis Klientowi, a po jego wykorzystaniu niezwłocznie usuwa.
18.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku ze świadczeniem Usługi, chyba że zostały wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
19.Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
20.Płatność za Usługi może nastąpić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy na nr konta:
79 1140 2004 0000 3702 8417 5521
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko pacjenta oraz daty zajęć. Wykluczone jest dokonanie płatności za Usługi w innej formie, w szczególności gotówką, czy płatności bezgotówkowej w siedzibie Usługodawcy. 
21.Kolejne wizyty cykliczne (kontynuowanie terapii) opłacane są z góry za cały miesiąc zajęć terapeutycznych (w pakiecie 4 lub 5 zajęć) na podstawie wysyłanego klientowi mailowo na początku miesiąca rozliczenia z wypisanymi wszystkimi terminami spotkań w danym miesiącu. Zajęcia powinny zostać opłacone przez klienta do 5 dnia danego miesiąca przelewem na konto bankowe .Nie opłacenie zajęć w terminie skutkuje zawieszeniem realizacji zajęć.
22.Na prośbę Opiekuna Gabinet wystawia faktury za terapię po dostarczeniu wszystkich niezbędnych do wystawienia faktury danych.
23.Klient – stosownie do art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
24.Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi, jeżeli Usługodawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który w procesie Rezerwacji został poinformowany, że po wykonaniu Usługi utraci prawo odstąpienia. Jeśli rozpoczęto wykonywanie Usługi przed upływem terminu z ust. 25, prawo odstąpienia nie przysługuje w zakresie, w jakim umowę wykonano.
25.W razie skutecznego złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, rezerwacja zostaje anulowana, zaś Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego oświadczenia, zwraca Klientowi płatność za Usługę, jeśli płatność została dokonana. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
26.W przypadku Umów o świadczenie usług cyklicznych, Usługodawca i Klient mogą na mocy porozumienia stron, w szczególności, jeśli Terapeuta stwierdzi, że cele terapii zostały osiągnięte, rozwiązać umowę przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Porozumienie w tej kwestii następuje przez obustronne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w wiadomości e-mail.
27.W przypadku Umów o świadczenie usług cyklicznych, Klient ma prawo z ważnych powodów wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, z podaniem powodów wypowiedzenia.
28.W przypadku Umów o świadczenie usług cyklicznych, Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta warunków określonych w niniejszym Regulaminie . Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Klienta, z podaniem powodów wypowiedzenia.
29.Jeśli po rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług, pozostają nierozliczone Usługi, Usługodawca wzywa Klienta do uiszczenia płatności za nie, wiadomością na adres e-mail Klienta. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania.
30.Opiekun/rodzic dobrowolnie akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I RODO
Zgodnie z rt. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Z 2016 r. Nr119) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Maria Petriczek gabinet neurologopedyczny, 30 – 389 Kraków ul. Sidzińska 24A.
2. W przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także realizacji przysługujących uprawnień, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe: Maria Petriczek, e-mail: neurologopeda.kontakt@gmail.com
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, w tym „dane wrażliwe”, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej w formie pisemnej zgody. W związku z ustawą RODO informuję, że:
wszystkie dane przekazywane podczas zapisu klienta na diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną, badanie przesiewowe, terapię logopedyczną/neurologopedyczną bądź zajęcia edukacyjne takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy oraz wszelką prowadzoną dokumentację z przebiegu spotkań, konsultacji specjalistycznych, rozmów indywidualnych, wyników badań i tym podobnych przechowuję w sposób całkowicie bezpieczny, uniemożliwiający dostanie się do nich osób trzecich oraz ich wykorzystanie w celach innych niż powyższe.
przekazane mi przez Państwa dane poufne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, kserokopię dokumentacji medycznej i specjalistycznej) wykorzystuję wyłącznie do rzetelnego wykonywania usług oraz do informowania Państwa o przebiegu terapii, zajęć, planowanym spotkaniu, potrzebie dodatkowych konsultacji bądź do kontaktu telefonicznego, gdy jest on niezbędny w celu zmiany realizacji zajęć z jakichkolwiek powodów (konieczność zmiany terminu lub godziny spotkania, odwołanie spotkania, spóźnienia itp.).
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych osoby poniżej 13r.ż., zgodę na ich przetwarzanie wyraża przedstawiciel ustawowy/prawny opiekun małoletniego.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Podanie danych osobowych jest obligatoryjnym warunkiem rozpoczęcia zajęć. W przypadku odmowy podania niezbędnych danych osobowych, zajęcia nie odbędą się.
6. Dane osobowe przetwarzane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji oferowanych usług logopedycznych i edukacyjnych, zawierania i realizacji umów, w tym także w celu realizacji płatności, rezerwacji zajęć, koordynacji grafiku zajęć na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów (pkt. 6), w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
9. Po realizacji celów, dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok, a następnie zostaną bezpowrotnie zniszczone.
dane osób, które zakończyły terapię logopedyczną lub ją przerwały będą trwale usuwane po upływie 1 roku od daty ostatniego spotkania, do tego czasu mają Państwo prawo do uzyskania kserokopii pełnej dokumentacji prowadzonej w czasie trwania terapii.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane te dotyczą jak też jej przedstawicielowi ustawowemu/prawnemu opiekunowi przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy (art. 17 ust. 1 RODO)
c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy (art. 18 ust. 1 RODO):
d. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 ust.1 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 ust. 1 RODO).
e. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przy czym cofnięcie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem (art. 7 ust. 3 RODO). 

Mobirise Website Builder

Regulamin/umowa do pobrania

więcej o mnie

HTML Code Generator